Как включить музыкальный центр филипс
Перейти к содержимому

Как включить музыкальный центр филипс

Инструкция и руководство для
Philips FW-P750 на русском

P750

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a měszaki adatokban
megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki
a készüléket esõnek vagy nedvesség
hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12
hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség . 220-230 V
Elemes měködéshez . 2 x AA/R06
Névleges frekvencia ..50 Hz (vagy 50-60 Hz)

maximális . 85 W
névleges . 15 W
készenléti állapotban. 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

szélesség . 745 mm
magasság . 310 mm
mélység . 390 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH . 87.5 – 108 MHz
Középhullámú . 531 – 1602 kHz
Hosszúhullámú . 153 – 279 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény. 2 x 100 W PMPO

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s
laserovým paprskem. Při nesprávné
manipulaci s přístrojem (v rozporu s
tímto návodem) můņe dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za
chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve
vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i
před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other
than herein may result in
hazardous radiation exposure or
other unsafe operation.

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2

Magyarország, Česka republiká, Slovak republic

Tape 1 tape 2

MINI HIFI SYSTEM

C H A N G E R

DUBBING REC

D I S C D I R E C T P L A Y

CD SYNCHRO RECORDING

CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE

INTERACTIVE VU METER

VIGATION — JOG

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 3

Tape 1 tape 2

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 4

***

Русский Содержание Информация общего характера Информация п.

Информация общего характера

Информация по охране окружающей среды . 33
Выражение признательности . 33
Поставляемые в комплекте принадлежности ..33
Информация по безопасности . 33

Содинения задней панели . 34–35
Дополнительные возможные соединения . 35
Вставление батарей в датчик дистанционного
управления. 35

Dolby Pro Logic

Установка системы Dolby Pro Logic. 36
Тестирование тона . 36–37
Включение Dolby Pro Logic . 37

Кнопки управления

Кнопки управления на системе и на датчике
дистанционного управления . 38–39

Основные функции

Подключение и проигрывание . 40–41
Демонстрационный режим. 41
Включение системы. 41
Переключение системы на резервный режим ..41
Переключение системы на резервный режим
экономии энергии . 41
Автоматический режим экономии энергии . 41
Режим дисплея . 42
Регулировка громкости . 42
Звуковая навигация . 42–43

Диски для проигрывания. 44
Вставление дисков . 44
Проигрывание дисков . 45
Программирование звуковых дорожек
дисков. 45–46
Повторение . 46
Тасование . 46

Прием радио

Занесение радиостанций в память . 47–48
Настройка на запрограммированные
радиостанции . 48
Стирание запрограммированной
радиостанции . 48
Переключение на более низкий
диапазон FM 1 . 48
RDS. 48–49
NEWS/TA . 49

Работа магнитофона/Запись

Проигрывание кассеты. 50–51
Общая информация относительно записи . 51
Подготовка к записи. 51
Запись с нажатием одной кнопки . 51
Синхронная запись с CD . 51–52
Дублирование кассет. 52

Внешние источники

Прослушивание внешних источников. 52

Просмотр часов . 53
Установка часов. 53
Установка таймера . 53–54
Установка таймера засыпания . 54

Технические характеристики

Устранение неисправностей

pg 032-57/P750/34-Rus 3/7/01 2:08 PM Page 32

Русский Содержание Информация общего характера Информация п.

Информация общего характера

Информация общего характера

Информация по охране
окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных
материалов. Мы попытались сделать все возможное
для того, чтобы можно было легко разделить
упаковку на три материала: картон (коробка),
полистироловая пена (буффер) и полиэтилен
(мешки, защитные пенистые прокладки).

Ваша система изготовлена из материалов,
которые могут быть рециркулированы и
вторично использованы в том случае, если ее
размонтаж выполняется специализированным
предприятием. Просим вас соблюдать местные
постановления относительно выброса
упаковочных материалов, разрядившихся батарей
и вышедшего из употребления оборудования.

Выражение признательности

Energy Star
Являясь партнером ENERGY
STAR

, фирма Philips заявляет,

что данное изделие
соответствует директивам
ENERGY STAR

Dolby
Изготовлено по
лицензии фирмы
Долби Лабораториз. Надпись “PRO-LOGIC”, а
также символ d, состоящий из двух букв D,
являются торговыми знаками фирмы Долби
Лабораториз. Конфиденциальные
неопубликованные работы
C 1992-1997 Долби Лабораториз. Все права
сохранены.

Поставляемые в комплекте
принадлежности

– Датчик дистанционного управления
– Батареи (две батареи размера АА) для

датчика дистанционного управления

– Рамочная антенна для диапазона АМ
– Проволочная антенна для диапазона FM
– Сетевой провод для переменного тока
– Комплект колонок CS-750 (включая одну пару

окружающих колонок и одну центральную
колонку)

Информация по безопасности

● Перед началом работы системы следует

проверить, соответствует ли напряжение местной
электрической сети значению напряжения вашей
системы, указанному в типовой таблице (или же
значению напряжения, указанному рядом с
селектором напряжения). В том случае, если это
значение не соответствует указанному, следует
проконсультироваться с вашим дилером.

● Установите систему на плоской, прочной

и стабильной поверхности.

● С целью предотвращения внутреннего скопления

теплоты в вашей системе следует установить ее в
месте с соответствующей вентиляцией. За задней
панелью и над верхней поверхностью устройства
следует оставить свободное пространство по
крайней мере в 10 см (4 дюйма), а со стороны
боковых стенок – по 5 см (2 дюйма) с каждой
стороны.

● Предохраняйте систему, батареи и диски от

чрезмерной влажности, дождя, песка и не ставьте
ее вблизи источников теплоты, вызванной
отопительным оборудованием или прямым
солнечным светом.

● Если система была внесена непосредственно из

холодного окружения в теплое, или же если она
установлена в очень влажном помещении, то
внутри системы, на оптике проигрывателя дисков
может скопиться влага. Если это произойдет, то
проигрыватель CD не будет функционировать
нормальным образом. Следует оставить систему во
включенном состоянии, без диска, на протяжении
примерно одного часа, до тех пор, пока
нормальное проигрывание не будет возможным.

● Механические части устройства содержат

самосмазывающиеся подшипники, смазывать их
нельзя.

Если система переключена на резервный
режим, она расходует некоторое количество
энергии. Для того, чтобы полностью
отключить систему от электрической сети,
отсоедините электрическую вилку
переменного тока от настенной розетки.

pg 032-57/P750/34-Rus 3/7/01 2:08 PM Page 33

Информация общего характера

Ab c, Подготовка, Колонка (правая) колонка (левая)

Центральная колонка, Соединения задней панели

Соединения задней панели

Типовая таблица находится на задней
панеле вашей системы.

Питание
Перед тем, как подсоединить сетевой провод
переменного тока к настенной розетке,
убедитесь в том, что все другие соединения уже
выполнены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
– Для оптимального функционирования
пользуйтесь исключительно оригинальным
сетевым проводом.
– Никогда не выполняйте соединения и не
изменяйте их, если устройство включено в
сеть.

Во избежание перегрева система
снабжена встроенной предохранительной
цепью. Следовательно, в чрезвычайных
условиях ваша система может
автоматически переключиться на
резервный режим. Если это произойдет,
то перед использованием системы
подождите, пока она остынет
(не для всех
версий).

Соединение антенн
Соедините поставляемую в комплекте рамочную
антенну АМ и антенну FM в соответствующие
разъемы. Отрегулируйте положение антенны для
оптимального приема.

● Расположите антенну как можно дальше от

телевизора, видеомагнитофона, а также других
источников электромагнитного излучения.

Fix the claw
to the slot

SPEAKERS 6

SUBWOOFER
OUT

сетевой провод переменного тока

проволочная антенна FM

рамочная антенна АМ

REAR SURROUND

FM ANTENNA

pg 032-57/P750/34-Rus 3/7/01 2:08 PM Page 34

Ab c, Подготовка, Колонка (правая) колонка (левая)

Подготовка

● Для лучшего приема диапазона FM в режиме

стерео подсоедините внешнюю антенну FM в
разъем FM ANTENNA.

Соединение колонок

Передние колонки
Подсоедините провода колонок к разъемам
SPEAKERS (FRONT), подсоединив правую
колонку к разъему “R”, а левую – к разъему “L”
таким образом, чтобы цветной (обозначенный)
провод был подсоединен к “+”, а черный
(необозначенный) провод к “-”.

● Зажмите зачищенный конец провода колонки, как

показано на рисунке.

Задние окружающие колонки
Подсоедините провода колонок к разъемам
REAR SURROUND, подсоединив правую
колонку к разъему “R”, а левую – к разъему “L”
таким образом, чтобы цветной (обозначенный)
провод был подсоединен к “+”, а черный
(необозначенный) провод к “-”.

Центральная колонка
Подсоедините провода колонки к разъему
CENTER, таким образом, чтобы цветной
(обозначенный) провод был подсоединен к “+”,
а черный (необозначенный) провод к “-”.

Примечания:
– Для оптимального звукового воспроизведения
пользуйтесь поставляемыми в комплекте
колонками.
– К одной паре разъемов колонок
+/следует
подсоединять только одну колонку.
– Не подсоединяйте к устройству колонки,
импеданс которых меньше,чем импеданс
поставляемых в комплекте колонок. См. раздел
“ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ” данного
руководства.

Дополнительные возможные
соединения

Дополнительное оборудование и провода для
его соединения не поставляются в комплекте.
См. детальное описание руководств по
использованию оборудования, которое вы хотите
подсоединить дополнительно.

Подсоединение другого оборудования
к вашей системе
Подсоедините левые и правые аудио разъемы
OUT телевизора, видеомагнитофона,
проигрывателя лазерных дисков, проигрывателя
DVD или устройства для записи СD к разъемам
AUX/CDR IN.

Примечание:
– Если вы подсоединяете оборудование с
выходом моно (один выход аудио),то
подсоедините его к левому разъему AUX/CDR IN,
или же вы можете пользоваться кабелем со
штепселем «одинарный к двойному» (и в этом
случае звук будет моно).

Подсоединение выхода субвуфера
Подсоедините субвуфер к разъему
SUBWOOFER OUT. Субвуфер воспроизводит
только низкие басовые звуковые эффекты (как,
например, взрывы или гудение космических
кораблей и т.д.).

Вставление батарей в датчик
дистанционного управления

Вставьте две батареи (типа R06 или АА) в датчик
дистанционного управления, соблюдая
правильную полярность, как показано внутри
отделения для батарей знаками + и -.

ВНИМАНИЕ!
– Удалите батареи, если они разрядились
или не будут использоваться на протяжении
длительного времени.
– Не пользуйтесь одновременно старыми
и новыми батареями, а также батареями
различного типа.
– Батареи содержат химические вещества,
поэтому их следует выбрасывать
соответствующим образом.

Кнопки управления – Инструкция по эксплуатации Philips FW-P750

background image

для включения системы или для переключения еe
на резервный режим экономии энергии.

для включения системы или для переключения еe
на резервный режим.

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ

для просмотра актуального состояния системы.

Отделение для дисков

DISC CHANGE

для перемены дисков.

DISC 1 / DISC 2 / DISC 3 (CD DIRECT)

для выбора одного из отделений для дисков для
проигрывания.

для открытия или закрытия отделения для дисков.

INTERACTIVE VU METER

для показа индикатора VU (уровня громкости)
в режиме музыки или громкости, в зависимости
от выбранного режима дисплея.

для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Работа кассетного отделения

AUTO REPLAY

для выбора непрерывного проигрывания только
в режимах AUTO PLAY или ONCE.

для дублирования кассеты.

для начала записи в кассетном отделении 2.

SOUND NAVIGATION

– для выбора нужной звуковой функции: DSC,VAC

для выбора нужного звукового эффекта для
выбранной звуковой функции.
DSC. DIGITAL, ROCK, POP, NEWAGE,

CLASSIC или ELECTRIC.

VAC . HALL, CONCERT, CINEMA, DISCO,

ARCADE или CYBER.

DBB. BEAT, PUNCH или BLAST.

PRO LOGIC (DPL)

для выбора режима Dolby Surround, Dolby Center
Phantom, Dolby 3 Stereo или Stereo.

DPL DISPLAY PANEL

для просмотра выбранной установки Dolby Pro
Logic.

для открытия крышки кассетного отделения.

КАССЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 2

КАССЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1

Источник звука – для выбора следующего:
CD / (CD 1•2•3)

для выбора отделения для дисков 1, 2 или 3.
TUNER / (BAND)

для выбора диапазона волн: FM или MW.

для выбора кассетного отделения 1 или 2.

AUX / (CDR/DVD)

для выбора подсоединенного внешнего
источника: режим CDR/DVD или AUX
(вспомогательный режим).
TV/AV (только на датчике дистанционного управления)

для того, чтобы выбрать режим телевизора или
видеомагнитофона.

Выбор режима
PLAY PAUSE
ÉÅ
для CD . для начала или прерывания

для TAPE. для начала проигрывания.
для PLUG & PLAY…(только на системе) для

Philips Музыкальные центры руководство пользователя и инструкция по эксплуатации

Для того, чтобы скачать инструкции по эксплуатации для музыкальных центров Philips, необходимые Вам, выберете модель, соответствующую Вашему устройству.

Список моделей для музыкальных центров Philips Вы можете увидеть ниже. Когда Вы найдете необходимый Вам файл, кликните напротив него кнопку «Скачать», чтобы перейти на конечную страницу для загрузки руководства пользователя для музыкальных центров Philips. Обратите внимание, представленные в нашем каталоге инструкции пользователя для музыкальных центров Philips находятся в PDF формате и всегда доступны для бесплатной загрузки.

Если Вы не можете найти необходимый Вам мануал, свяжитесь с нами. Просто оставьте свой запрос на отсутствующий файл через нашу контактную форму, и мы постараемся Вам помочь.

Не включается музыкальный центр

Не включается музыкальный центр.

Современная бытовая техника ввиду использования в её конструкции мелких и хрупких деталей порой слишком уж «нежна» в обращении, и ломается довольно часто. Музыкальные центры в этом плане – далеко не исключение. Однако для того, чтобы отремонтировать МЦ, порой необязательно нести его в сервис — иногда исправить поломку можно собственными силами. В этой статье речь пойдёт о том, что делать, если музыкальный центр не включается.

Причины, по которым может не включаться музыкальный центр

Перед тем как браться за отвёртку и паяльник, стоит понять, по каким причинам устройство могло перестать работать. Среди наиболее частых большинство специалистов сервис-центров выделяют следующие:

  1. Механические повреждения «начинки» МЦ из-за падения, ударов, тряски и прочих внешних воздействий.
  2. Выработка ресурса деталей.
  3. Использование низкокачественных носителей.
  4. Поломка плат или блока питания после резких перепадов напряжения в электросети.
  5. Вирусы на носителях.

Диск в дисководе музыкального центра.

ВАЖНО! Ещё одной частой причиной поломок специалисты называют попытки самостоятельного разбора устройства с целью очистить его от пыли. Чтобы МЦ служил долго, чистку его необходимо доверять только профессионалам, имеющим опыт работы с подобной техникой.

Что делать, если не включается музыкальный центр

Для того чтобы понять, что именно стало причиной поломки МЦ, необходимо тщательно осмотреть корпус устройства и провода на предмет механических повреждений. Наличие напряжения в проводах, идущих к колонкам, можно легко проверить при помощи отвёртки с тестером. Также для того, чтобы локализовать поломку, можно подключить к базе рабочую колонку от любой другой техники. Если звук не воспроизведётся – то причина определённо кроется в самом устройстве.

Если внешних повреждений не обнаружено, а колонки исправно работают с другим устройством, стоит разобрать корпус прибора. Для того чтобы сделать это, необходимо с помощью крестовой отвёртки выкрутить все крепёжные болты корпуса, а затем снять его заднюю панель. Это поможет добраться до центральной платы МЦ, и осмотреть её.

Разборка корпуса музыкального центра.

Если при разборе ощущается резкий запах гари от блока питания устройства, то скорее всего, перегорел предохранитель. Для того чтобы не пришлось менять блок питания целиком, стоит в инструкции по эксплуатации либо на самом устройстве посмотреть номинал вышедшего из строя предохранителя, и заменить его подходящим. Если номинал заменяемой детали не будет совпадать с установленным производителем значением, то впоследствии может выйти из строя один из каналов.

ВАЖНО! Если у пользователя нет никаких навыков в радиоэлектронике, все манипуляции, подразумевающие работу с паяльником, замену электронных плат и мелких деталей, выполнять не рекомендуется, т. к. это может лишь усугубить поломку.

При осмотре основной платы стоит осмотреть входной разъём. При наличии отходящих контактов и повреждённой пайки следует при помощи паяльника восстановить контакт провода. Специалисты для таких целей используют чаще всего припои с низкой температурой плавления, дабы не повредить мелкие детали платы.

Особое внимание следует уделить также и конденсаторам: если бока и верха немного вздулись, то их необходимо заменить. Необязательно причиной поломки будет являться один вздувшийся конденсатор, однако если его вовремя не заменить, то в скором времени МЦ может снова потребоваться ремонт, и куда более серьёзный.

Вздутый конденсатор.

Если же устройство включается, но воспроизводит аудиофайлы со значительными помехами, то причина может быть в неисправности микросхемы усилителя мощности. Для того чтобы выяснить это наверняка, прибор следует запустить и проиграть звук в каждом возможном режиме. Если и в радио, и в воспроизведении MP3 возникают одни и те же помехи – микросхему усилителя необходимо заменить.

После проведения всех операций по ремонту прибор необходимо собрать в обратном порядке и запустить для проверки работоспособности.

Часто бывает и так, что сам МЦ включается и функционирует, однако одна из колонок не воспроизводит звук. Причиной тому чаще всего становятся неисправности динамика колонки, которые могут быть вызваны:

  • образованием конденсата на мембране;
  • обрывом проводов на диффузоре;
  • мусором, попавшим между катушкой и магнитом;
  • размагничиванием;
  • физическим повреждением мембраны.

Для устранения конденсата можно попробовать прогреть мембрану при помощи лампы накаливания. Если же мембрана повреждена, то её работоспособность восстановить невозможно, и она подлежит замене.

Как известно, легче предупредить неисправность, нежели исправлять её последствия. Для того чтобы МЦ прослужил долго, его необходимо время от времени чистить от пыли и смазывать необходимые детали, а также содержать подальше от приборов отопления и не допускать попадания в лоток дисков посторонних предметов и жидкостей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *